Jdi na obsah Jdi na menu
 


2014_05_12 Exkurze žáků IX.A v Elektrárně Hodonín

      Dne 12. 5. 2014 se vypravili žáci 9. ročníku na exkurzi do Elektrárny Hodonín. V učivu devátého ročníku fyziky je fyzikální jev elektromagnetická indukce a s ním spojená výroba elektrické energie.  Žáci si tedy mohli vytvořit představu, jak v praxi vypadá výroba elektrické energie. 

Její nesmírná důležitost pro dnešního člověka je zřejmá z reakcí dětí při vyhlašování ředitelského volna školním rozhlase. Hlásí-li ředitel školy, že dne toho a toho bude volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, neuslyšíme budovou školy nadšený jásot, ale hluboké zklamané zahučení s dodávanou větou: „Hm. A co jako budeme dělat?“

U vchodu do elektrárny jsme byli poučeni o bezpečnosti a dostali jsme od našeho průvodce slušivé bílé helmy s nálepkou NÁVŠTĚVA. Pan průvodce nás nejprve seznámil s historií EHO, pověděl nám o rekonstrukcích, výměnách kotlů, bourání komínů, ekologizaci provozu, výkonech kotlů, a pak nás zavedl nás k hromadě dřevěných štěpků. V Elektrárně Hodonín se totiž spaluje na jednom kotli biomasa a na druhém kotli dovážené hnědé uhlí z mostecké Bíliny. Pod pojmem biomasa si v případě Elektrárny Hodonín můžeme teď už představit haldu kousků dřeva o velikosti asi 4 cm krát 8 cm. Dřevené štěpky se získávají těžbou dřeva a nebo ze dřeva a větví stromů či keřů při terénních úpravách a při úpravách v parcích,  podél cest a tratí. Ve štěpkovacích strojích se tento materiál zpracuje na hmotu, kterou jsme viděli na haldách v Hodoníně.

V kotlích je vytvořena speciální technologie, při které se proudem vzduchu zespodu udržuje hořící dřevoštěpková masa asi ve výšce 1 metru. Zde se točí a hoří tak dlouho, dokud popel nespadne dolů na rošt. Vzniklé teplo ohřívá vodu pod vysoký tlakem, tedy pak i voda vře při teplotě okolo 260 stupňů Celsia.  Vzniklá pára má vysokou teplotu a také vysoký tlak a je vedena tryskami na lopatky parní turbíny. Ty připomínají větrník, do kterého malé děti foukají na poutích.  Turbína se roztočí, roztočí rotor generátoru, který je s ní pevně spojen společnou ojí. Rotor je vlastně silný magnet, který se točí. Rotor se točí uvnitř statoru. Stator si můžeme představit jako válec, který jsme obložili cívkami. Z každé cívky vychází vodiče, kterými odvádíme vzniklý střídavý elektrický proud. Došlo totiž k jevu elektromagnetická indukce -v uzavřeném vodiči vznikne elektrický proud, jestliže zajistíme v okolí vodiče měnící se magnetické pole. Slovo měnící je velmi důležité. Pokud by byl pohyb magnetu zastaven, indukce nenastane.

Žáci byli provedeni celým provozem, byli pozváni i do velína. Zaměstnanci velína byli ochotni odpovídat na dotazy žáků. Naši žáci měli možnost vidět výrobu elektrické energie v praxi.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem, 19.5.2014                                 RNDr. Jitka Kubicová