Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Obecní autobus je porouchán, přespolní žáci musí použít k cestě do školy a ze školy linkové autobusy.  

Vážení rodiče, z vážných provozních důvodů bude až do odvolání omezen provoz odpolední družiny do 15,45 hod. Po tomto času nebude provoz družiny zajištěn. Děkujeme za pochopení.

Prosíme o pomoc - zveme ochotné tatínky na brigádu J .

V úterý 24. 4. 2018 od 17 hodin

Potřebujeme přenést keramickou pec, regály, skříně a další zařízení. Nabízíme dobrý pocit z pomoci, sklenku vody i vína, kávu. Díky.

plakat-carodejnice.png

Ve středu 18.4.2018 z technických důvodů neproběhne odpolední odvoz přespolních žáků tzv. školním autobusem, žáci musí využít linkových autobusů. Ranní svoz přespolních, odvoz na soutěž a odvoz školky na plavání proběhne normálně. Děkujeme za pochopení.

Zveme rodiče na třídní schůzky ve středu 11. dubna 2018. Schůzky proběhnou ve třídách s třídními učiteli od 16 hodin, ostatní učitelé budou k dispozici od 16 do 18 hodin.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je připraven na 3. května 2018. Plakátek zde.

Z organizačních důvod došlo od dubna ke změně rozvrhu hodin. Děkujeme za pochopení.

Na prvním stupni se již tradičně soutěžilo v recitaci.

Zápis prvňáčků pro školní rok 2018/2019 proběhne 17. dubna 2018. Žádost a další dokumenty zde.

pozvanka-k-zapisu.png

 

Obecní knihovna zve 23. března 2018 na program v rámci akce Noc s Andersenem - divadlo  Pejsek a kočička  v 18 hodin v obřadní síni OÚ a pokračování aktivit v knihovně. Více na webu knihovny.

Osmáci a deváťáci vyrazili na Orientační dny © DIS ve Fryštáku.

Ve středu 14. 3. 2018 bude z organizačních důvodů provoz školní družiny výjimečně jen do 15,30 hod. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří jezdí autobusem do Veselí nad Moravou (ZUŠ, DDM) na komplikace během rekonstrukce ulice Veselská v Blatnici pod Svatým Antonínkem - dojde k přesunu zastávky.

Snažíme se zkvalitnit výuku anglického jazyka konverzací s rodilým mluvčím.

Ne vždy nám naši žáci dělají radost - prosíme rodiče, zvláště žáků 8. a 9 třídy, o spolupráci ve věci chování k věcem kolem sebe.

Měli jsme reprezentanty na okresním kole zeměpisné olympiády.

 V průběhu jarních prázdnin byl ve škole klid jen zdánlivý.

Řešíme podobný problém, jako kolegové jinde. Prosíme, vysvětlujme dětem společně, že všechno má svou hodnotu. 

   Letošní tradiční ples je již za námi. Díky všem, kteří jakkoli přispěli k jeho zdárnému průběhu.

Zveme příznivce naší školy a plesové zábavy na 49. Tradiční ples SRPŠ, pořádaný dne 27. ledna 2018.

Upozorňujeme žáky a rodiče, že od pondělí 15. ledna 2018 do odvolání bude z provozních důvodů školní bufet mimo provoz.

Žáci shlédli výukový pořad na téma "Staré pověsti české". 

Důležitá informace pro rodiče dětí z MŠ.

karneval.png

Přejeme Vám všechno dobré a děkujeme za spolupráci.

V úterý 19. 12. 2018 bude z důvodu prací na vodovodní síti přerušena dodávka pitné vody do Mateřské školy v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Mateřská škola proto bude z hygienických důvodů uzavřena. Rodiče, kteří nutně potřebují umístit dítě do školky, mohou po domluvě s vedoucí paní učitelkou přivézt dítě do MŠ Suchov.

Velké poděkování patří dětem, žákům a žákyním, pedagogickému sboru a spolupracujícím rodičům za přípravu skvělého kulturního programu při rozsvícení vánočního stromu v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

Ve spolupráci s Centrem vzdělávání všem Brno jsme pomáhali deváťákům při profesním rozhodování.

Upozorňujeme rodiče, že z technických důvodů (přerušení dodávky pitné vody) budou mít žáci ZŠ ve středu 29. listopadu 2017 volno ředitele školy. Přerušen provoz bude i v MŠ, pracoviště MŠ Suchov zůstává v provozu.  Ve výjimečných případech poskytneme u žáků I. stupně dopolední program („družinu“), bez poskytnutí stravy – rodiče přihlásí své děti u třídních učitelek a třídního učitele. Volno ředitele školy vyhlašuji s odkazem na ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základ., středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Děkujeme za pochopení.

Hledáme kuchařskou posilu do našeho týmu ve školní kuchyni.

Starší žáci nás reprezentovali na florbalovém turnaji ve Velké nad Veličkou, mladší se zúčastnili výukového programu o péči o chrup.

Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Blatnici pod Sv. Ant. se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 od 15,30 hod.

 

Upozorňujeme rodiče, že z technických důvodů (přerušení dodávky vody) budou mít žáci ZŠ v úterý 14. listopadu 2017 volno ředitele školy. Mateřská škola bude v provozu s omezením. V nezbytně nutných případech poskytneme u žáků I. stupně dopolední program („družinu“), bez stravy – rodiče přihlásí své děti u třídních učitelek a třídního učitele. Volno ředitele školy vyhlašuji s odkazem na ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základ., středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Děkujeme za pochopení.

 

Zveme všechny rodiče ve středu 8. 11. 2017 na společné shromáždění SRPŠ v 16 hodin a následné schůzky ve třídách a individuální konzultace. Upozorňujeme na obtížné parkování automobilů v okolí školy.

Žáci 9. třídy obdrželi tištěný katalog středních škol Jihomoravského kraje. Info o školách mimo kraj a kompletní informace o školách , přijímacím řízení atd., mají k dispozici na nástěnce ve škole, příp. na www.infoabsolvent.cz. Upozorňujeme, že na obory s uměleckým nebo sportovním zaměřením se přihláška ke studiu podává do 30. listopadu 2017, kritéria mají již školy s těmito obory vyvěšeny na svých webových stránkách.

Dnes, 30. 10. 2017, je pracoviště MŠ Suchov uzavřeno, na obnovení dodávky elektr. energie a vody se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Výběr žáků II. stupně nás reprezentoval v konkurenci 10 škol regionu na branném závodu.

Žáci VIII. a IX. třídy navštívili XXI. Veletrh středních škol v Hodoníně.

Žáci II. stupně obdrželi informace o lyžařském výcvikovém kurzu - info na úřední desce.

Omlouváme se za kolizi termínů tradičního školního plesu a lyžařského výcvikového kurzu pro žáky II. stupně. Obě akce se smluvně zajišťují s více než ročním předstihem.

Školní tělocvična je již v provozu. 

Beruškový pochod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení školy informuje zák. zástupce žáků ZŠ o volnu ředitele školy pro žáky ZŠ dne 29. září 2017. Volno ředitele školy vyhlašuji s odkazem na ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základ., středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

U žáků se objevily, byť ojediněle, vši dětské. Prosíme rodiče o kontrolu, další informace zde

Se zahájením nového školního roku se hodnotí ten uplynulý - úspěšnost žáků ve sběru starého papíru i pomoc SRPŠ škole. Děkujeme!

Výuka nepovinného předmětu "Náboženství" začne v týdnu od 18. září 2017.

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku zde, aktualizovány jsou fotogalerie z oprav a investic.

Oznamujeme žákům a rodičům, že školní rok 2017/2018 slavnostně zahájíme dne 4. září 2017 v 8 hodin na chodbě budovy II. stupně.

Vedení školy prosí rodiče strávníků školní jídelny, aby se v týdnu od 28. srpna do 1. září  dostavili do kanceláře vedoucí k vyřízení přihlášky. Vedoucí bude k dispozici PO, ST, PÁ od 7,30 do 14 hod., ÚT, ČT od 7,30 do 17,30 hod. Vchod do kanceláře je pod spojovacím krčkem mezi budovami I. a II. stupně, nutno projít kouskem staveniště. Děkujeme.

Zároveň upozorňujeme cizí strávníky z řad občanů, že se od 1.9.2017 zvyšuje cena obědů na 59 Kč/oběd. Děkujeme za pochopení.

Kvůli stále probíhajícím pracím ve školní tělocvičně nebudou v měsíci záři umožněny její pronájmy.

Ve škole je velmi rušno i během prázdnin (fotogalerie aktualizujeme), probíhá revitalizace budovy I. stupně, rekonstrukce stropních panelů a podlahy v tělocvičně, generální oprava venkovního hřiště a rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni. MŠ nezůstane pozadu, opravujeme stínění v oknech ve třídách, pořizujeme nový nábytek do třídy a nové vstupní dveře.

Organizace školního roku 2017/2018.

 

 

Rubriky

Archiv aktualit do 2017_06

Příspěvků: 0

Archiv aktualit do 2016_06

Příspěvků: 0

Archiv aktualit do 2014_06

Příspěvků: 0