Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

Prosíme rodiče,aby věnovali pozornost změnám plateb za stravu a za předškolní vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ jsou zveřejněny na úřední desce.

Zájmové vzdělávání v MŠ 2014/2015
 
Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy je stanoveno na nejvýše 12 měsíců - § 123 odst. 2 školského zákona v platném znění. 
Osvobození od úplaty školného dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve znění novely č. 472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:
     a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
     b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
     c) rodič, kterému náleží zvýšení příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
     d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
     pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy,
     e) rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
 
Nejvyšší možná úplata školného (naše škola nejvyšší možnou úplatu nestanovila) za předškolní vzdělávání je stanovena jako 50% skutečných průměrných měsíčních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Pro určení procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Do poznámky uveďte jméno dítěte a při platbě školného slovo „školné“.

Případné výjimky je nutné domluvit s ředitelem školy.
            Děkujeme za spolupráci.
 

Rubriky

MŠ Suchov

Příspěvků: 1

MŠ Blatnice pod Sv.Ant.

Příspěvků: 0

Příspěvky

2014_05_29 Praktické dovednosti usnadňující přechod dítěte z rodiny do mateřské školy

29. 5. 2014

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

13. 6. 2013