Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠ Suchov

O děti a provoz školky se starají:

paní učitelka Marie Frýdecká

provozní pracovnice paní Ivana Lukšíková

 

Charakteristika školy a trocha historie:

     Budova MŠ je situována na okraji obce Suchov. V okolí je celoročně krásná příroda a toho děti plně využívají při svých hrách, vycházkách, pobytu venku a dalších činnostech.

    Budova, ve které sídlí MŠ, byla postavena v roce 1907. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce (nová střecha, nová okna, zateplení). V době výstavby školy byla v provozu i základní škola, kterou navštěvovali žáci ze Suchova, i z okolních vesnic. První třída mateřské školy byla založena ve školním roce 1975/1976, a to pouze jako polodenní. Celodenní provoz mateřské školy byl zahájen ve školním roce 1980/1981. MŠ byla od roku1990 integrovaná s málotřídní ZŠ a v roce 2003 přešla do právního subjektu jako příspěvková organizace. Od šk. roku 2004/2005 je MŠ součástí Základní školy a mateřské školy v Blatnici pod Sv. Antonínkem jako její odloučené pracoviště. Školka má jedno smíšené oddělení pro děti od 2,5 do 7 let věku.

     V těsné blízkosti školní budovy je zahrada s multifunkčním hřištěm a dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a velkou tabulí na kreslení. Budova je dvoupodlažní, mateřská škola využívá prostory v přízemí. Zde se nacházejí: třída – herna, jídelna, ložnice, sociální zařízení – umývárny, wc, šatna, kuchyň, sklad a kotelna. Třída – herna je prostorná, světlá, vyhovuje normě při stanoveném počtu dětí. Hračky a pomůcky jsou funkční, v dostatečném množství a přiměřené jednotlivým věkovým skupinám. Jsou pravidelně obměňovány a dokupovány. 

 
Naše priority:
Snažíme se vytvořit pro děti prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty.
-  Využíváme metody a způsoby práce přizpůsobené mentální a fyzické vyspělosti dětí.
-  Respektujeme práva dětí.
-  Zaměřujeme se na rozvoj individuality každého dítěte, rozvíjíme talent a nadání.
-  Využíváme různé formy a metody skupinové práce.
-  Zaměřujeme se na tvořivou dramatiku, pomocí ní rozvíjíme fantazii, představivost dětí a zdravé sebeprosazování se.
-  S využitím nejrůznějších technik rozvíjíme pracovní a výtvarné dovednosti dětí.
-  Vedeme děti lásce k přírodě, důraz klademe na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
-  Dodržujeme lidové tradice a zvyky.
-  Zařazujeme různorodé pohybové aktivity a umožňujeme spontánní pohyb během pobytu v MŠ.
-  Učíme děti hodnocení a sebehodnocení
 
 
V minulosti jsme pro děti i rodiče připravili:
 
·         Návštěva divadla, kina
·         Beseda s důchodci – vystoupení dětí
·         Mikulášská nadílka
·         Vánoční besídka a vánoční posezení s rodiči, prarodiči
·         Karneval
·         Den matek – vystoupení dětí
·         Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ v Blatnici pod Svatým Antonínkem
·         Oslava MDD – indiánský poklad, pohádkový poklad, soutěže, táborák…
·         Nocování v MŠ
·         Rozloučení s předškoláky
·         Dopravní závody – kola, tříkolky…
·         Kreslení na chodník
·         Výlety, exkurze
·         Prodejní výstavky knih
·         Barevné týdny (dny)
·         Jablíčkové pečení
·         Perníčkové pečení
 
Speciální programy pro děti:
 
Brousek pro tvůj jazýček – logopedické chvilky
Grafomotorická cvičení pro předškoláky (ve spolupráci s rodiči)

 

 

 

Příspěvky

2013_01-06 Akce MŠ Suchov

17. 10. 2013