Informace

 

Jídelníček vč. alergenů zde. Strávníci mají po přihlášení možnost si stravu odhlásit.

 

Ceny za stravu - žáci ZŠ:

Změna cen obědů

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin jsme byli nuceni přistoupit od dubna 2019 k navýšení plateb za obědy pro žáky ZŠ. Děkujeme za pochopení.

Ceny obědů:

žáci 7 - 10 let  24,- Kč/oběd, měsíční platba 500,- Kč

žáci 11 - 14 let  26,- Kč/oběd, měsíční platba 550,- Kč

žáci 15 - 18 let  27,- Kč/oběd, měsíční platba 570,- Kč

 

Ceny za stravu - cizí strávníci: 62 Kč/ oběd

 

Ceny za stravu - děti MŠ:

Školka 3 - 6 let     660 Kč měsíčně (17,- oběd)

Školka 7 let          710 Kč měsíčně (21,- oběd)

Pozor, změna účtu na úhradu stravného! Od září 2016 bude nový systém ve ŠJ, žáci budou mít čipy pro výdej stravy, stravu bude možné kromě telefonického způsobu odhlásit přes internet. Od září 2016 bude zálohová  platba za stravné hrazena pouze bezhotovostně, platbou na účet školy:   

30015 -  144 59 22 379 /0800 

(úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ zůstává ve stejné výši 200,-/měsíc na stávající účet  144 59 22 379/0800).

Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě vždy do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září za září).

Informujeme o alergenech v pokrmech: Platná legislativa (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) nám ukládá informovat o alergenech v potravinách. Na webových stránkách a u jídelníčku je vyvěšen seznam alergenů a v jídelníčku je u každého pokrmu uvedeno číslo alergenu.

 

 

Nárok na dotovanou stravu má pouze žák/dítě, který/é je v daný den ve škole/školce, případně žák/dítě v první den nepřítomnosti ve škole/školce. Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného žáka/dítěte, a to nejpozději den předem do 13:30 hod. V případě, že na tyto dny nebude stravování žáka/dítěte odhlášeno, jedná se o nedotovanou stravu a strávník je povinen uhradit plnou , nedotovanou cenu.


Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stravu. Strava odebraná první den nemoci je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, a není možno ji uchovávat a skladovat.

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.