iŠkola

 

 

Pokyny pro žáky 6. - 9. ročníku a jejich rodiče k elektronické žákovské knížce

1.    Otevřete internetový prohlížeč a zadejte adresu www.iskola.cz

 

 

Vlevo nahoře doplňte do kolonek Login a Heslo Vaše přihlašovací jméno a heslo (obdrželi jste od školy), do kolonky Škola doplňte „skolablatnice“ a přihlaste se.

Můžete také v prohlížeči použít personalifikovanou stránku www.iskola.cz/skolablatnice, pak stačí doplnit jen přihlašovací jméno a heslo:

 

 

2.    Po přihlášení se dostanete do prostředí, které je určeno jen pro Vaše dítě. Otevře se seznam předmětů daného ročníku, z každého předmětu uvidíte známky. Známky v elektronické žákovské knížce budou aktualizovány jednou týdně, a to vždy ke konci týdne.

3.   Aplikaci iŠkola budeme používat jako elektronickou žákovskou knížku pro žáky II. stupně ZŠ a pro komunikaci s rodiči žáků. Od školy můžete jednoduchý vzkaz přes „Vývěsku“, (budeme ho používat u vzkazů pro celou třídu), vzkazy pro jednotlivce se Vám objeví pod hlavičkou „Výchovná opatření v průběhu týdne“. Abyste mohli přijímat krátké vzkazy od vyučujících a třídních učitelek (přes „vývěsku“) – proveďte po svém přihlášení následující nastavení: 

 

 

Otevřete pod svým jménem vpravo nahoře roletové menu, v sekci „Nastavení“ u svých údajů označte vpravo dole „Posílat informace z vývěsky“ 

 

 

Pokud chcete použít další, nadstandartní služby „iŠkoly“ , postupujte podle rad na webu ( Např. Automatické zasílání souhrnu denního hodnocení a zpráv z Vývěsky na předvolenou e-mailovou adresu uživatele Prostřednictvím tohoto nástroje si můžete nechat zasílat na svůj soukromý (pracovní) e-mail denní souhrny známek Žáka. Předpokládá to, že si ve svém profilu uživatele (po přihlášení do Iškola pravý horní roh aplikace, panel se jménem uživatele a v rozevírací nabídce volba Nastavení) nastavíte konkrétní e-mail (mimo e-mailovou doménu pošty Iškoly, tedy například svoji e-mailovou adresu, co máte na Seznamu či Gmailu, nebo u rodičů např. firemní e-mailovou adresu). U zadaného e-mailu zatrhněte zatržítko Posílat denní informace o prospěchu(případně Posílat informace z vývěsky) a hlavně - u nové e-mailové adresy nutně projděte jednoduchým procesem tzv. verifikace e-mailové adresy (tedy její odsouhlasení).Tento proces je nezbytně nutný pro to, aby vám zprávy o prospěchu (či z vývěsky) začaly na vaši předvolenou e-mailovou adresu chodit. Verifikace e-mailu je standardním postupem, jak ověřit oprávněnost uživatele k přístupu k dané e-mailové adrese).
Vysvětlující postup (včetně obrázků) naleznete např. v příručce č. 11. Shrnutí některých důležitých nastavení a funkčnosti modulu Vývěska a E-mail. K dispozici je ke stažení na adrese http://www.iskola.cz , odkaz Příručky a videa.

4. Lze použít i poštovní klient (zasílání a přijímání emailů) přímo v aplikaci iŠkola (do něj se vstupuje kliknutím na ikonu obálky).             Na závěr prohlížení známek se odhlásíte v místě, kde jste se přihlašovali kliknutím na „odhlásit“.

  • Každý žák a jeho rodiče se dostanou pouze na svůj účet elektronické žákovské knížky.
  • Přidělené heslo si můžete změnit (vpravo nahoře pod Vaším jménem je v menu položka nastavení).
  • Podrobné manuály (ve formátu pdf i videa) jsou k nahlédnutí na www.iskola.cz.
  • Někteří učitelé budou mít nastaven tzv. vážený průměr (tj. každá známka má jinou hodnotu), může se Vám tedy stát, že se výsledek nebude shodovat s aritmetickým průměrem. 
    •     Při problémech kontaktujte, prosím, vedení školy nebo třídní učitele.

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.