INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020

 

Zahájení školního roku 2019 - 2020

 

První den ve škole


Slavnostní zahájení školního roku proběhne 2. září 2019 v 8.00 hod. ve vestibulu školy. Po zahájení se žáci rozejdou se svými třídními učiteli do svých tříd a seznámí se se školním řádem a získají veškeré informace, přihlášky do školní družiny, rozvrh… Předpokládané ukončení slavnostního zahájení školního roku je v 9.00 – 9.30 hod.

 

Informace pro rodiče žáků první třídy:

 

Je potřeba, aby žáčci první třídy přišli s aktovkou! Odnesou si totiž spoustu nových věcí. Prosíme rodiče, aby s nákupy pro prvňáčky vyčkali na první informativní schůzku s třídní paní učitelkou Mgr. Jitkou Hruškovou v první školní den 2. 9. 2019. Získáte od ní veškeré informace o pomůckách, o chodu školy, prohlédnete si šatny vašich dětí, školní družinu… První dny ve škole budou mít vaše děti zkrácené vyučování (dvě vyučovací hodiny) pro snadnější adaptaci na nové prostředí, nové spolužáky, změněný režim dne.

 

Žáci ostatních tříd si s sebou vezmou jen dobrou náladu.
Od úterý 3. 9. se již začíná vyučovat dle rozvrhu hodin.

 

Školní družina:

 

V první školní den je školní družina pro dojíždějící žáky zabezpečena. Přihlášky do družiny děti, které ještě přihlášku neodevzdaly, obdrží první školní den od svých učitelů – PROSÍME zájemce o rychlé vyplnění a vrácení přihlášky obratem.

 

Péče o děti:

 

V letošním školním roce je možnost využít dle zájmu rodičů péči o dítě: ranní provoz od 6.30 – 7.30 hod. nebo odpolední provoz od 16.00 do 17.00 hod.

Zájemci se obracejí na vychovatelku Janu Uřičářovou nebo přímo na ředitelství školy.

 

Stravování:


Výdej jídel pro školu začíná v pondělí 2. 9. 2019.
 

Aby mělo dítě oběd už od pondělí, je nutné přihlášku odevzdat nejpozději v pátek 30. 8. 2019 do 14.00 hod. vedoucí školní jídelny – paní Štefáníkové!!!
 

Ke stravování je možno se přihlašovat již od 26. 8. 2019 v kanceláři jídelny:

pondělí, úterý čtvrtek, pátek:  od 7:00 – 14:00 hod.

středa:  od 11.00 – 18.00 hod.

Noví žáci a žáci 1. ročníku si vyzvednou čipy – záloha 100,- Kč.

Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování.

Platby budou probíhat pouze bezhotovostně na účet  30015 -  144 59 22 379 /0800 trvalým příkazem k platbě. Ostatní informace u vedoucí školní jídelny a na webu školy.

 

Přejeme všem žáčkům i žákům správné vykročení do nového školního roku.

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.