Volby do školské rady- informace

 

Vážení rodiče,

v úterý 13. 11. 2018  proběhnou  volby do školské rady , která je zřízena při naší škole.

Z Vás, zákonných zástupců žáků  ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem,  budou voleni 2 zákonní zástupci.

Každý žák obdržel s těmito informacemi o volbách také hlasovací lístek, na kterém jsou uvedena jména kandidátů do školské rady.

Hlasovací lístek je možné upravit následujícím způsobem:

  • zakroužkováním (souhlas s kandidátem), zakroužkujte 2 kandidáty

Hlasovací lístek bude neplatný :

  • pokud bude výrazně poškozen
  • pokud nebude  označen příslušným razítkem školy

Hlasovací lístek  přineste osobně  v úterý 1311. 2018  v době od 16.30 do 18.00 hod., kdy budou volby ukončeny.

V přízemí základní školy bude ve vestibulu umístěn uzavřený hlasovací box. Zde můžete vhodit hlasovací lístek. Výsledky voleb do ŠR  budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu základní školy do 15. 11. 2018.

V této době budou probíhat také konzultační hodiny s pedagogickými pracovníky v jednotlivých třídách.

Volba členů školské rady je Vaše právo, nikoliv povinnost. Přesto bychom byli rádi, kdyby tohoto práva využilo co nejvíce z Vás.

Těšíme se na hojnou účast.

                                                                    

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.