XXII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

 

Dům kultury, Horní Valy 6, Hodonín

 

Dne 4. října 2018 pojedou naši žáci osmého a deváteho ročníku na XXII. veletrh vzdělávání v Hodoníně. Letáčky žáci obdrží.

 

Hledáte střední školu pro své dítě?

 

středa 3. října 2018       11.00 hod. - 17.00 hod.

čtvrtek 4. října 2018        8.00 hod. - 16.00 hod.

 

Vstupné: žáci, studenti - 10,- Kč, dospělí - 20,- Kč

 

► studijní možnosti pro žáky 9. tříd na gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích a praktických školách

►poradenská služba pro vycházející žáky a jejich rodiče, nabídka středních škol

► kulturní vystoupení, předvádění rukodělných činností

 

KONTAKT

                   e-mail: info@ssshodonin.cz                     

tel.: 725 547 073

www.sssbrno.cz

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.