Zájmové vzdělávání

 

Družinu navštěvuje 50 žáků 1. stupně ZŠ, domů odcházejí podle potřeby a dohody s rodiči. Dojíždějící žáci odjíždějí školním autobusem ve 14 hod. V případě příznivého počasí žáci tráví čas na školním hřišti, dětském hřišti při MŠ nebo ve venkovním areálu školy. Možnost vypracování úkolů do školy, výtvarných aktivit, zábavných a společenských her je samozřejmostí.

 

Vnitřní řád ŠD

 

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD

 

Zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Pestrobarevný domeček poznání.

 

Pestrobarevný domeček poznání

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.